Va ser entretingut veure el sorgiment d’aquest debat en l’àmbit dels Estats Units i la Xina. És comprensible que els xinesos no volguessin ser culpats per l’aparició d’un virus en el qual no hi tenien res a veure, i per tant van reaccionar fortament a les acusacions que el virus es va originar en un laboratori de Wuhan. Els estatunidencs van mostrar que encara estaven més terroritzats davant la possibilitat d’una prova científica que el virus s’hauria escapat d’un dels seus biolaboratoris i van recórrer a l’única arma que tenien, que era apujar el volum per a culpar la Xina. Hi havia dues raons principals per aquest estat de coses: 1. Els Estats Units eren l’únic país que se sabia que tenia totes les varietats que s’estaven propagant al món. 2. Els Estats Units són l’única nació del món que se sap que ha fet servir repetidament armes biològiques en altres països, començant amb Corea del Nord i sense parar. Més greu encara és la ubicació coneguda d’uns 400 laboratoris d’armes biològiques estatunidenques repartides arreu del món, per no parlar de la patètica instal·lació de Fort Detrick.(1)(2)(3)

A més, Trump ha afirmat recentment que podria matar tota la població de l’Afganistan en qüestió de dies. “L’Afganistan seria esborrat de la faç de la Terra. Desapareixeria i no es faria servir l’energia nuclear. S’acabaria en… literalment 10 dies.” Les armes biològiques semblarien ser l’única alternativa. La Febre Hemorrágica i l’Hantavirus van funcionar per als Estats Units a Corea del Nord; potser també a l’Afganistan.(4)(5)(6) El Sr. Trump va negar més tard la intenció de dur a terme la seva amenaça, però prescindim de la ficció que els Estats Units no tenen armes biològiques i que Fort Detrick i els 400 laboratoris estrangers només realitzen funcions benèvoles de “medicina per a la pau”. Si fos la Xina la que tingués els antecedents esmentats i la SARS, MERS, SIDA, Ébola, grip aviària, grip porcina i COVID-19 haguessin aparegut per primera vegada als Estats Units, els estatunidencs afirmarien que això és una prova al 100% que la Xina n’és responsable. No pot ser una sorpresa que gran part del món actual tendeixi naturalment a posar aquests brots al llindar dels Estats Units.

Però tornant al nostre tema dels COVID-19 o COVID-20 produïts per l’home, sembla que tothom ha estat massa ansiós per descartar la possibilitat (o probabilitat) que aquests virus tinguin una mà amiga (humana).

El Dr Mae-Wan Ho de l’Institute for Science in Society cita un informe del Journal of Virology (Feb 2000)(7) que descriu un mètode per induir mutacions desitjades en coronavirus per crear nous virus. “La manipulació de genomes virals ara és rutinària, i és fàcil crear nous virus que saltin a les espècies hostes en el laboratori en el curs d’experiments aparentment legítims d’enginyeria genètica. Ni tan sols cal crear intencionadament virus letals, si hom ho desitja. De fet, és molt més ràpid i molt més eficaç deixar que la recombinació i la mutació aleatòries tinguin lloc al tub d’assaig. Utilitzant una tècnica anomenada “cria molecular”, es poden generar milions de recombinants en qüestió de minuts. Aquests poden ser examinats per millorar la seva funció en el cas dels enzims, o augmentar la virulència en el cas dels virus i bacteris. En altres paraules, els genetistes poden ara accelerar enormement l’evolució en el laboratori per a crear virus i bacteris que mai van existir en els milers de milions d’anys d’evolució a la Terra”.(8) No va ser àmpliament difós, però el Dr. Ho va demanar una investigació completa sobre la possible enginyeria genètica i la disseminació del virus de la SARS.(9)

Després, en un altre article en el qual l’autor explica que els científics desitjosos d’eliminar la noció d’un origen artificial ho fan assenyalant que aquests nous coronavirus no reflectien les seves simulacions informàtiques, l’autor afirma: “En poques paraules, els investigadors diuen que la SARS–CoV-2 no va ser dissenyat deliberadament perquè si ho hagués estat hauria estat dissenyat de manera diferent”. Tanmateix, el genetista molecular amb seu a Londres, Dr. Michael Antoniou, va comentar que aquesta línia de raonament no té en compte que hi ha una sèrie de sistemes basats en laboratori que poden seleccionar per alta afinitat variants de l’RBD que són capaces de tenir en compte el complex entorn d’un organisme viu. “Així que el fet que el COVID-19 no tingués la mateixa seqüència d’aminoàcids RBD que la que va predir el programa informàtic no descarta de cap manera la possibilitat que hagi estat manipulat genèticament”.(10)

L’article afirma a més que “[Els] autors de l’article de Medicina Natural semblen assumir que l’única manera de manipular genèticament un virus és prendre un virus ja conegut i després manipular-lo perquè tingui les noves propietats que es desitgen. Amb aquesta premissa, van buscar proves d’un virus ja conegut que podria haver estat utilitzat en l’enginyeria de la SARS-CoV-2. Com que no van trobar aquestes proves, van declarar: “Les dades genètiques mostren irrefutablement que la SARS-CoV-2 no es deriva de cap columna vertebral d’un virus prèviament utilitzat”. Però el Dr. Antoniou ens va dir que encara que els autors van demostrar que la SARS-CoV-2 era improbable que fos construïda per enginyeria genètica deliberada a partir d’una columna vertebral d’un virus prèviament utilitzat, aquesta no és l’única manera de construir un virus. Un procés alternatiu molt conegut que podria haver-se utilitzat té el molest nom de “procés de selecció evolutiva iterativa dirigida”. En aquest cas, suposaria fer servir l’enginyeria genètica per generar un gran nombre de versions mutades aleatòriament del domini d’unió del receptor de la proteïna punta de la SARS-CoV (RBD), que després se seleccionarien per la seva forta unió al receptor ACE2 i, en conseqüència, per l’alta infectivitat de les cèl·lules humanes.

“Aquesta selecció es pot fer amb proteïnes purificades o, millor encara, amb una barreja de preparacions de coronavirus sencers (COV) i cèl·lules humanes en cultiu de teixits. Aquesta preparació de fags, que mostra en la seva superfície una “bateria” de variants de proteïna de punta de COV, s’afegeix a continuació a les cèl·lules humanes en condicions de cultiu de laboratori per seleccionar les que s’uneixen al receptor ACE2. Aquest procés es repeteix sota condicions d’unió cada vegada més estrictes fins que s’aïllen les variants de la proteïna punta de COV amb una alta afinitat d’unió. Una vegada que s’ha completat qualsevol dels procediments de selecció anteriors per a la interacció d’alta afinitat de la proteïna de punta de la SARS-CoV amb l’ACE2, llavors es pot fabricar COV infecciós complet amb aquestes propietats. Aquest procés de selecció evolutiva iteratiu dirigit és un mètode freqüentment utilitzat en la investigació de laboratori”.

Hi ha, per cert, una altra possible forma en què el COVID-19 podria haver estat desenvolupat en un laboratori, però en aquest cas sense fer servir l’enginyeria genètica. Això va ser assenyalat per Nikolai Petrovsky, un investigador del Col·legi de Medicina i Salut Pública de la Universitat Flinders a Austràlia del Sud. Petrovsky diu que els coronavirus poden ser cultivats en recipients de laboratori amb cèl·lules que tinguin el receptor humà ACE2. Amb el temps, el virus obtindrà adaptacions que li permetran unir-se eficientment a aquests receptors. Al llarg de camí, aquest virus captaria mutacions genètiques aleatòries que apareixen però que no fan res notable. “El resultat d’aquests experiments és un virus que és altament virulent en els humans, però és prou diferent com per no semblar-se més al virus original del ratpenat. Com que les mutacions s’adquireixen a l’atzar per selecció, no hi ha cap signatura d’un manipulador genètic humà, però aquest és clarament un virus creat per intervenció humana.”

Notes

(1) https://www.independent.co.uk/news/world/americas/virus-biological-us-army-weapons-fort-detrick-leak-ebola-anthrax-smallpox-ricin-a9042641.html
(2) https://www.lewrockwell.com/2020/02/gary-d-barnett/the-u-s-is-the-world-leader-of-bio-weapons-research-production-and-use-against-mankind/
(3) https://www.globalresearch.ca/us-military-bio-labs-in-ukraine-production-of-bio-weapons-and-disease-causing-agents/5605307
(4) https://www.globalresearch.ca/did-trump-tacitly-threaten-use-biological-weapons/5687936
(5) https://www.abc.net.au/news/2019-07-24/why-did-donald-trump-say-he-could-kill-10-million-afghans/11342794
(6) https://www.presstv.com/Detail/2019/08/21/604070/US-President-Donald-Trump-Afghanistan-war-win-without-nuclear-weapons
(7) http://europepmc.org/abstract/MED/10627550
(8) https://www.i-sis.org.uk/SAGE.php
(9) m.w.ho@i-sis.org.uk
(10) https://gmwatch.org/en/news/latest-news/19383-where-did-the-covid-19-virus-come-from

Larry Romanoff és un consultor de gestió i empresari jubilat. Ha ocupat càrrecs executius d’alt nivell en empreses consultores internacionals i ha estat propietari d’un negoci d’importació i exportació internacional. Ha estat professor visitant a la Universitat Fudan de Xangai, presentant estudis de casos en assumptes internacionals a les classes superiors de l’EMBA. El Sr. Romanoff viu a Xangai i actualment està escrivint una sèrie de deu llibres relacionats principalment amb la Xina i Occident. És investigador associat de el Centre d’Investigació sobre la Globalització (CRG). Es pot contactar amb ell a 2186604556@qq.com

Font: Moon of Shanghai