La supervivència de la democràcia en el nostre continent està lligada a la instauració d’un equilibri just en les relacions econòmiques internacionals. La seguretat i l’estabilitat, que són indispensables per garantir una democràcia sòlida, estaran sempre amenaçades en tant que els problemes del deute, la fam, el desenvolupament en definitiva, no siguin atacats de cara.

 Al cap de 17 dies era assassinat per militars colpistes, després de tan sols 3 mesos de la seva investidura.