Poden (els banquers internacionals) prendre’s el luxe fins i  tot de finançar-se una “esquerra controlada” que de cap manera denunciï ni ataqui el cor del Sistema: el Banc Central i els cicles d’expansió-inflació / recessió-deflació.