Dissabte l’Ajuntament de Montuïri proclamarà fill il·lustre Joan Mas i Verd, batle durant la II República, assassinat pel franquisme el mes de setembre de 1936 a l’edat de 35 anys. I divendres a la nit es presentarà el llibre ‘Joan Mas Verd. Montuïri, vila republicana. Escrits 1930-1936’, dels autors Magdalena Jaume Adrover, Josep Quetglas Riusech i Guillem Mas Miralles. Aquests dos actes formen el nucli central de tota una sèrie d’esdeveniments que l’Ajuntament de Montuïri durà a terme durant tot l’any 2016, any dedicat a Joan Mas i als seus companys que també foren assassinats o represaliats l’any 1936. El llibre que es presenta aquest vespre comprèn bona part dels articles que Joan Mas i alguns dels seus companys publicaren a ‘Ciudadanía’, ‘Tribuna Libre’, ‘El Republicano’…, a més de les actes de l’Ajuntament que retraten els fets més importants de la política municipal del període republicà i dels mesos anteriors, quan els capdavanters republicans ja assistien als plens i plantaven cara als representants d’un sistema caciquista. 

La valentia i la contundència de les denúncies i les propostes positives dels joves republicans expliquen el triomf republicà a les eleccions municipals del mes d’abril de 1931 en un petit poble d’una Mallorca tan conservadora –només a Esporles i a Montuïri triomfaren les candidatures republicanes. El malbaratament de cabals públics, l’anarquia urbanística, el favoritisme… eren les denúncies públiques d’aquells joves, ja fos per escrit o donant la cara com a assistents als plens, en els quals feien propostes en positiu com la de construir un centre escolar.

Sorprèn, llegint aquells escrits, la vigència del seu pensament. La denúncia de la corrupció, les desigualtats socials, la injustícia, la discriminació, el govern al servei dels poderosos… Són temes d’absoluta actualitat. Però no es quedaven en el plantejament de temes locals, sinó que, partint de la realitat montuïrera, defensaven els valors de la República que, per a ells, era molt més que una forma de govern o una alternativa a una monarquia corrompuda. La solució als problemes de la gran majoria de ciutadans passava per estendre l’educació universal i laica, la cultura, la salubritat, la salut, el treball digne… I creien en el poder al servei del Poble, en la transparència, en la rendició de comptes, en la participació ciutadana, en l’honestedat i en el patriotisme entès com l’esperit de servei als altres.

D’aquí que les principals obres que va escometre l’Ajuntament republicà foren la construcció d’un centre escolar modern –obra de l’arquitecte Guillem Forteza– amb gimnàs, taller, biblioteca i menjador escolar (donaven beques de menjador als infants de les famílies més humils); el cementeri municipal i la biblioteca popular. També es contractà un metge i es varen promoure inspeccions a les possessions de fora vila per garantir les condicions de treball dels missatges. L’Ajuntament retia comptes periòdicament dels ingressos i de les despeses. Fins i tot, la construcció del centre escolar fou sotmesa a referèndum.

Un altre fet destacable de Joan Mas, juntament amb el regidor Guillem Garcia, fou la participació a l’Assemblea del Teatre Principal de Palma, que tractà l’Avantprojecte d’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears.

Aquesta obra, la de la República, ens ha estat amagada. Fins i tot, avui en dia, n’hi ha que intenten justificar el terrible cop d’estat del 36 i la posterior dictadura franquista atribuint a la República desordre i caos. Però, en analitzar les idees i les obres dels governs republicans, inevitablement, emergeix el període de la història d’Espanya en què més s’ha fet per modernitzar l’estat espanyol i tot al servei de les capes populars. I per això, toparen amb les oligarquies i amb l’Església, que tenia el monopoli de l’educació. Una educació restringida a les famílies que s’ho podien permetre.

Molts d’aquells herois republicans continuen enterrats a fosses comunes i anònimes. La seva dignitat mai no ha estat restituïda i continuen vigents les sentències emanades d’uns consells de guerra que només foren una farsa per justificar la injustícia.

Per aquest motiu, cal valorar l’acord de l’Ajuntament de Montuïri, pres per unanimitat de la Corporació, per valorar la tasca de Joan Mas i, amb ell, la de tots els seus companys, i així posar en valor la seva dedicació al poble i als ideals de la República.