Pàgines

Dia: 22 de maig de 2023

El destí de la RD del Congo i Rwanda davant l’evolució de la geopolítica mundial el 2023 i el 2024. Diferents escenaris possibles. [Emmanuel Neretse – Echos d’Afrique, 19.05.2023]

Context Com assenyala el politòleg Dr. Charles Onana a la presentació del seu nou llibre titulat: “Holocaust al Congo – L’omertà de la comunitat internacional”, publicat per Editions…