Després d’haver presidit el destí del Partit FDU Inkingi durant tretze anys;

Atès que ha arribat el moment d’anar-se’n perquè els meus successors puguin continuar la missió que m’ha estat assignada en el si del Partit FDU Inkingi;

Considerant la Llei d’Organització de Partits Polítics de Rwanda;

Mentre que les meves capacitats intel·lectuals i morals em demanen que continuï el meu viatge polític marcat per aquesta recerca permanent d’una posició central i d’unió;

En vista d’això, val la pena assenyalar el següent:

Es crea un partit d’oposició anomenat “Desenvolupament i Llibertat per a Tothom – UMURINZI (DALFA UMURINZI) d’acord amb la Llei d’Organització de Partits Polítics de Rwanda.

El Partit “Desenvolupament i Llibertat per a Tothom – UMURINZI” (DALFA UMURINZI) està dirigit per un Comitè Directiu provisional que els serà comunicat el més aviat possible.

Els Estatuts i el Reglament Intern del Partit “Desenvolupament i Llibertat per a Tothom – UMURINZI” (DALFA UMURINZI) els seran comunicats d’acord amb la Llei d’Organització de Partits Polítics de Rwanda.

Aquesta declaració entra en vigor immediatament.

Fet a Kigali, el 9 de novembre del 2019

Sra. Victoire Ingabire Umuhoza

dalfaumurinzif