All For Rwanda s’uneix a la comunitat internacional en la commemoració del Dia Mundial dels Refugiats. El nostre moviment expressa la seva profunda gratitud als països que han acollit fraternalment els refugiats ruandesos que fugien dels conflictes i les atrocitats perpetrades per l’exèrcit del règim dictatorial ruandès (el Front Patriòtic Ruandès o “FPR”) des del 1994, en particular als països de la regió dels Grans Llacs que n’han acollit el nombre més gran.

És essencial subratllar que molts ruandesos que viuen fora de Rwanda no es beneficien del reconeixement oficial com a refugiats, però tanmateix es troben en situacions de desemparament humanitari i es veuen privats dels drets fonamentals als que tot ésser humà hauria de tenir accés.

Els refugiats ruandesos viuen a l’exili des de fa gairebé 30 anys, després d’haver fugit de les matances i l’opressió política a Rwanda. Per permetre el seu retorn en condicions dignes, és imperatiu resoldre les qüestions polítiques i de seguretat que es plantegen inevitablement.

Tot i així, constatem amb preocupació que la seguretat d’aquests refugiats ja no està garantida en alguns països d’acollida, inclosos els que tenen fama de pacífics.

Els refugiats ruandesos a la República Democràtica del Congo (RDC) són víctimes i supervivents de massacres a gran escala: durant gairebé trenta anys, aquests refugiats han viscut amb por, sotmesos a violacions i massacres perpetrades per l’exèrcit de l’FPR. Han estat injustament deshumanitzats i acusats col·lectivament de genocides, caçats i massacrats com a animals salvatges, incloses dones, nens i ancians, durant els nombrosos conflictes lliurats per l’FPR a la RDC (antic Zaire). L'”Informe Mapping” publicat per l’ONU el 2010 va denunciar aquestes matances com a actes de genocidi.

Hem acollit amb satisfacció l’inici d’un procés tripartit entre l’ACNUR, la RDC i Rwanda per debatre les perspectives de repatriació voluntària dels refugiats dels dos països. Tot i això, és essencial assenyalar que qualsevol procés que no tingui en compte la veu dels refugiats ruandesos i abordi les raons subjacents de la seva presència a la RDC durant gairebé 30 anys no tindrà èxit.

Els refugiats ruandesos a Malawi han estat expropiats recentment, desallotjats per la força a camps i amenaçats amb la repatriació: aquests refugiats esperaven trobar a Malawi un país d’acollida on reconstruir les seves vides amb seguretat. Malauradament, aquesta hospitalitat sembla haver estat erosionada recentment pel govern actual. Ens van consternar els recents vídeos que mostraven a les forces de l’ordre malawianes expropiant per la força refugiats que havien refet les seves vides desenvolupant activitats comercials, per després desallotjar-los per la força a camps remots i superpoblats. Aquests actes han estat confirmats per les autoritats malawianes, que també han anunciat la seva intenció de tornar per la força a Rwanda a una quarantena. No cal dir que això els exposaria a les urpes de la terrible dictadura de l’FPR, cosa que constituiria una alarmant violació dels drets humans.

All For Rwanda insisteix en la necessitat imperiosa de promoure un diàleg inclusiu i ampli amb vista a garantir el retorn digne dels refugiats ruandesos al seu país d’origen. Animem vehementment totes les parts interessades, ja siguin els propis refugiats, organitzacions representatives, el govern ruandès o socis de la comunitat internacional, a entaular un diàleg constructiu dirigit a trobar solucions pacífiques i sostenibles.

Com a organització, All For Rwanda es compromet a mobilitzar tots els recursos necessaris per garantir un allotjament segur als refugiats i permetre’ls reconstruir les seves vides amb dignitat, protegits de qualsevol forma d’expropiació, expulsió, violació o massacre, de conformitat amb les convencions internacionals destinades a protegir els drets dels refugiats.

En aquest context, All For Rwanda també es compromet a col·laborar estretament amb els països d’acollida i l’Oficina de l’Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Refugiats (ACNUR) per facilitar el retorn voluntari dels refugiats ruandesos que vulguin tornar al seu país, en condicions dignes i segures.

Font: All for Rwanda

Foto: ACAT France

Malawi: Més de 400 refugiats i sol·licitants d'asil detinguts (africanews, 22.05.2023)