El 8 de febrer de 2022 ha mort el Dr. Luc Montagnier, premi Nobel de virologia.

Des dels primers moments de l’aparició de la COVID-19, Montagnier va ser calumniat i ridiculitzat pels seus desafiaments als postulats subjacents de les causes i els remeis de la malaltia, malgrat les constants fones i fletxes de l’Estat profund, que va tractar de tancar la porta a qualsevol discussió tan perillosa.

Tanmateix, més important que les afirmacions de Montagnier sobre els orígens d’una malaltia de laboratori, són els aspectes de la biofísica òptica que el bon científic va revolucionar completament durant els darrers 15 anys de la seva fructífera vida.

És aquest aspecte menys comprès, però infinitament més important, de la contribució de Montagnier al coneixement humà, que ha desaparegut del radar de massa analistes i ciutadans, pel qual crec que ell voldria ser recordat.

Què és la biofísica òptica i què va descobrir Montagnier?

La biofísica òptica és l’estudi de les propietats electromagnètiques de la física de la vida. Això significa parar atenció a les emissions de llum i a les freqüències d’absorció de les cèl·lules, l’ADN i les molècules de la matèria orgànica, com interactuen amb l’aigua (que constitueix més del 75% del cos humà) i com són moderades pel conjunt encadenat de camps magnètics situats al nivell quàntic i que s’estenen fins al nivell galàctic.

Per no descartar la naturalesa bioquímica de la vida que és hegemònica en l’àmbit de les ciències de la salut, el biofísic òptic es pregunta: quina és PRIMÀRIA en el creixement, la replicació i la divisió del treball de les cèl·lules individuals o espècies senceres d’organismes? Són els atributs químics de la matèria viva o les propietats electromagnètiques?

Permeteu-me explicar la paradoxa una mica més.

Al cos humà mitjà hi ha aproximadament 40 bilions de cèl·lules altament diferenciades, cadascuna de les quals realitza funcions molt específiques i requereix un immens camp de coherència i intercomunicació. Cada segon moren aproximadament 10 milions d’aquestes cèl·lules, per ser substituïdes per 10 milions de cèl·lules noves que neixen. Moltes d’aquestes cèl·lules estan formades per bacteris, i gran part de l’ADN i l’ARN d’aquestes cèl·lules està format per virus (majoritàriament inactius), però que poden ser activats/desactivats per diversos mètodes tant químics com electromagnètics.

Aquesta és la gran pregunta:

COM es pot mantenir aquest complex sistema només mitjançant processos químics, ja sigui durant un dia, un mes o tota una vida?

La simple física del moviment dels enzims que transporten la informació al cos d’un lloc a un altre simplement no s’acosta a la coordinació de la informació necessària entre totes les parts. Aquí és on entra la investigació de Montagnier.

Després de guanyar el Premi Nobel el 2008, el Dr. Montagnier va publicar el 2010 un article revolucionari i herètic titulat “Les ones d’ADN i l’aigua”, que va causar sensació a la comunitat mèdica. En aquest treball, Montagnier va demostrar que la radiació electromagnètica de baixa freqüència dins la part d’ones de ràdio de l’espectre era emesa per l’ADN bacterià i viral, i com aquesta llum era capaç tant d’organitzar l’aigua com de transmetre informació. Els resultats dels seus experiments es mostren meravellosament en aquest vídeo de 8 minuts.

Fent servir un dispositiu de fotoamplificació inventat pel Dr. Jacques Benveniste la dècada de 1980 per captar les emissions de llum ultrabaixa de les cèl·lules, Montagnier va filtrar totes les partícules d’ADN bacterià d’un tub d’aigua i va descobrir que les solucions postfiltrades que no contenien partícules materials seguien emetent ones d’ultrabaixa freqüència. Això es va tornar més fascinant quan Montagnier va demostrar que, sota condicions específiques d’un camp de fons de 7 Hz (el mateix que la ressonància Schumann que es produeix naturalment entre la superfície de la terra i la ionosfera), el tub d’aigua no emissor que mai havia rebut material orgànic podia ser induït a emetre freqüències quan es col·locava a prop del tub emissor! I el que és més interessant, quan es van introduir a l’aigua pura proteïnes bàsiques, nucleòtids i polímers (components bàsics de l’ADN), es van formar clons gairebé perfectes de l’ADN original!

El Dr. Montagnier i el seu equip van plantejar la hipòtesi que l’única manera que això passés era que el pla de l’ADN s’imprimís d’alguna manera en la pròpia estructura de l’aigua, cosa que donava lloc a una forma de “memòria de l’aigua” de la qual n’havia estat pioner l’immunòleg Jacques Benveniste (1935-2004), els resultats de la qual es mostren en aquest increïble documental de 2014: “Water Memory”.

Igual que Benveniste va patir una de les caceres de bruixes més lletges dels temps moderns (liderada en gran mesura per la revista Nature el 1988), el premi Nobel de Montagnier no el va protegir d’una destinació similar, ja que una campanya internacional de difamació l’ha perseguit durant els darrers 10 anys de la seva vida. Prop de 40 premis Nobel van signar una petició denunciant Montagnier per la seva heretgia, i el gran científic es va veure obligat fins i tot a fugir d’Europa per escapar del que va descriure com una cultura de “terror intel·lectual”. En resposta a aquesta calúmnia, Montagnier va declarar a la revista La Croix:

“Estic acostumat als atacs d’aquests acadèmics que no són res més que buròcrates jubilats, tancats a tota innovació. Jo tinc les proves científiques del que dic”.

En descriure els reptes més grans per avançar en aquesta investigació, Montagnier va declarar:

“Hem optat per treballar amb el sector privat perquè no podien venir fons de les institucions públiques. El cas Benveniste ha fet que qualsevol que s’interessi per la memòria de l’aigua sigui considerat… Vull dir que fa olor de sofre. És el dimoni”.

La llarga onada de descobriments (i el xoc de dues ciències)

La lluita de Montagnier no és més que l’ombra d’un enfrontament molt més gran dins de la mateixa ciència occidental. Encara que molta gent pensa de forma simplista que hi ha una branca singular de la ciència, des de Galileu a Descartes, passant per Newton i fins al present, la realitat ens mostra que en realitat hi ha dos paradigmes oposats, un dels quals ha estat enfosquit sistemàticament per la cacera de bruixes motivada políticament des de fins i tot abans dels dies del Club X de Huxley i la fundació de la revista Nature el 1869.

Atès que aquesta lluita es passa per alt tan sovint, convé dir unes paraules aquí i ara.

Davant la tradició materialista que ha intentat imposar “causes materials” als fenòmens naturals, l’escola més potent de la biofísica òptica encarnada per Montagnier va ser posada en marxa ni més ni menys que per Louis Pasteur. Molt abans que sorgís la controvèrsia Beschamp-Pasteur, i molt abans de fer treballs sobre la pasteurització, els primers treballs científics de Pasteur van estar marcats pels descobriments sobre les propietats òptiques de la matèria viva i els fenòmens de la mà de la vida. En resum, durant la seva primera etapa de creativitat, Pasteur va descobrir que les solucions que tenien matèria orgànica dissolta al seu interior tenien la increïble propietat de fer girar la llum polaritzada cap a l’esquerra, mentre que les solucions líquides desproveïdes de matèria orgànica no tenien aquesta capacitat.

En una carta del 1870, Pasteur va descriure la seva visió cosmològica de la propietat asimètrica de la vida a un amic, Jules Raulin, dient

“Saps que crec que hi ha una influència asimètrica còsmica que presideix constantment i naturalment l’organització molecular dels principis immediatament essencials per a la vida; i que, com a conseqüència, les espècies dels tres regnes, per la seva estructura, per la seva forma, per la disposició dels seus teixits, tenen una relació definida amb els moviments de l’univers, per a moltes d’aquestes espècies, si no per a totes, el Sol és el primum movens de la nutrició, però crec en una altra influència que afectaria tota l’organització [geometria], ja que seria la causa de la asimetria molecular pròpia dels components químics de la vida. Vull, per mitjà de l’experimentació, captar algunes indicacions sobre la naturalesa d’aquesta gran influència còsmica asimètrica. Ha de ser, pot ser l’electricitat, el magnetisme…”

Aquesta propietat levogira de la vida segueix confonent els astrobiòlegs més d’un segle després.

Amb la misteriosa mort el 1906 de Pierre Curie, que havia avançat en la investigació de Pasteur, i quan la Primera Guerra Mundial va destarotar aquest curs de recerca (moltes de les ments joves més brillants d’Europa van ser enviades a una picadora de carn de quatre anys de guerra de trinxeres), el relleu va caure a Europa, només per ser reprès per dos científics russo-ucraïnesos que van treballar junts a la Universitat de Crimea: Vladimir Vernadsky (pare de la ciència atòmica russa i fundador de l’escola de biogeoquímica, 1863-1945 ) i el seu amic Alexander Gurwitsch (1874-1954).

Vernadsky recupera la visió de Pasteur

Vernadsky va utilitzar àmpliament el treball de Pasteur en la seva pròpia construcció de la biosfera i sempre va posar èmfasi en que les propietats electromagnètiques de la vida eren la força motriu de la bioquímica. En anar més lluny que ningú en la definició dels mecanismes de la biosfera, Vernadsky va explicar que el veritable científic no ha de començar amb els organismes individuals i “treballar de baix cap a dalt”, com solien fer massa darwinians radicals, sinó que ha de començar, com va fer Louis Pasteur abans, amb la galàxia i la consciència de la força motriu de les radiacions electromagnètiques/còsmiques que donen forma al flux dirigit de l’evolució de la biosfera.

Al seu llibre de 1926 La biosfera, Vernadsky va començar la seva descripció de la biosfera amb les observacions següents:

“La biosfera pot considerar-se com una regió de transformadors que converteixen les radiacions còsmiques en energia activa en forma elèctrica, química, mecànica, tèrmica i altres. Les radiacions de tots els astres entren a la biosfera, però només captem i percebem una part insignificant del total. No es pot dubtar de l’existència de radiacions originades a les regions més llunyanes del cosmos Les estrelles i les nebuloses emeten constantment radiacions específiques, i tot indica que la radiació penetrant descoberta a les regions superiors de l’atmosfera per Hess s’origina més enllà dels límits del sistema solar, potser a la Via Làctia, a les nebuloses o a les estrelles.”

Mentre que Vernadsky va passar la seva vida centrant-se en els macroestats de la biosfera i en com aquesta interactuava amb la litosfera i la noosfera (els dominis encadenats de la no vida, la vida i la raó creativa) organitzats dins de conjunts de camps magnètics que moderaven el flux de la radiació còsmica a través de l’univers, el seu col·lega Gurwitsch es va centrar en la intersecció de la llum i els camps magnètics dins dels microestats de les cèl·lules vives.

La radiació mitògena d’Alexander Gurwitsch

En descriure el seu descobriment en un estudi del 2011 sobre la bioradiació còsmica, l’investigador Cody Jones va descriure la idea bàsica de Gurwitsch:

“Gurwitsch va desenvolupar tres nivells encadenats d’estructures de camp, ordenats segons la seva complexitat i extensió espacial, que anaven des del que és molecular (constel·lacions moleculars), passant pel que és cel·lular (relacions entre cèl·lules), fins als nivells organísmics (els diferents òrgans i sistemes que constitueixen un únic organisme) Cada camp encadenat podia descriure’s en termes de diferents mecanismes pel que fa a com avançava la morfologia de qualsevol estructura particular, però tots estaven unificats cap a la realització d’un estat futur definit de l’existència.”

Gurwitsch va revolucionar per primera vegada les ciències de la vida en donar forma a un elegant experiment que demostrava que les cèl·lules emetien febles ràfegues de llum ultraviolada en passar per la mitosi. Per demostrar la seva teoria, Gurwitsch va col·locar dues arrels de ceba que creixien en direccions perpendiculars i va descobrir que les majors taxes d’emissió de llum que es produïen a la punta més nova de les arrels induïen un creixement cel·lular del 30-40% quan s’acostaven a una arrel de ceba més vella. Encara que durant la seva vida no existien instruments prou sensibles per captar aquestes freqüències ultrafebles, Gurwitsch va demostrar que la llum de l’espectre ultraviolat havia de generar-se a partir de les cèl·lules noves separant les arrels de ceba velles i noves mitjançant diversos tipus de lents que bloquejaven diferents parts de l’espectre i va descobrir que només quan es bloquejava la llum ultraviolada s’acabava l’efecte de l’augment del 30% del creixement cel·lular. Gurwitsch va anomenar això “Radiació Mitogènica”.

Tot i que Gurwitsch va ser condemnat a l’ostracisme per la classe científica durant la seva vida, als anys 50 van sorgir tecnologies entre la comunitat astrofísica que van permetre als científics mesurar freqüències de llum extremadament febles en el rang de la radiació mitogènica de Gurwitsch (òbviament útil per captar senyals febles d’altres galàxies en l’espai profund). Quan equips d’astrònoms italians van aplicar els seus equips a la matèria orgànica, el descobriment de Gurwitsch es va verificar experimentalment per primer cop.

Es podria pensar que aquest descobriment hauria revolucionat tota la biologia, la medicina i les ciències de la vida a l’acte; tanmateix, després d’un breu repunt d’interès, el descobriment va ser oblidat aviat i relegat a una característica secundària “insignificant” de la vida que no tenia cap paper causal en cap de les mecàniques o en el comportament de l’activitat orgànica. Els materialistes i reduccionistes que volien mantenir que tota la vida era una mera suma de parts es van imposar.

Aleshores va aparèixer en escena un altre biofísic anomenat Fritz-Albert Popp.

Els descobriments biofotònics de Fritz Popp

A la dècada dels 70, Popp era un investigador del càncer que intentava esbrinar per què només un dels dos isòmers del benzopirè causava càncer. Un isòmer es coneix de vegades com una configuració d’imatge especular de les molècules que són químicament idèntiques, però les propietats de les quals poden diferir enormement. Segons la lògica dels materialistes/reduccionistes, no hi havia cap raó perquè un isòmer (el benzopirè 3,4) que es troba a les cigarretes i al quitrà induís el creixement del càncer en el teixit pulmonar mentre que un altre isòmer (el benzopirè 1 ,2) fos completament benigne.

Després de descobrir el treball de Gurwitsch, el Dr. Popp va començar a mesurar les emissions de llum ultrafebles de les molècules de benzopirè i els seus efectes sobre el creixement cel·lular en els teixits del fetge i va descobrir que les propietats d’absorció/emissió de llum extremadament altes del benzopirè 3,4 eren la causa de la manca d’harmonia de la regulació cel·lular. El mesurament de l’activitat fotònica del creixement de les cèl·lules hepàtiques canceroses davant de les sanes és una manera sorprenent de veure clarament que el creixement cancerós coincideix amb les emissions exponencials de fotons, mentre que les emissions de fotons del fetge sa són molt estables.

Al llarg de la seva productiva vida, el Dr. Popp va descobrir que aquestes emissions de llum es produïen en diferents longituds d’ona segons els tipus de cèl·lules, la funció i l’espècie. Quan Popp va acostar dues mostres biològiques, les coses es van tornar encara més interessants, ja que el “ritme” de les seves emissions de fotons se sincronitzava meravellosament quan estaven juntes i es desincronitzava quan estaven separades. Això es descriu al seu article On the Coherence of Biophotons.

En descriure l’aplicació clínica d’aquests descobriments, el Dr. Popp va afirmar

“La llum pot iniciar, o aturar, reaccions en cascada a les cèl·lules, i els danys cel·lulars genètics poden ser pràcticament reparats, en qüestió d’hores, per febles feixos de llum. Encara som al llindar de comprendre plenament la complexa relació entre la llum i la vida, però ara podem afirmar amb rotunditat que la funció de tot el nostre metabolisme depèn de la llum”.

Els descobriments de Popp amplien els del gran científic rus A.B. Burlakov, que va descobrir que les emissions de llum ultrafeble que emanaven de dos conjunts d’ous de peixos fecundats separats per un vidre demostraven un poderós efecte harmonitzador. Si un dels conjunts d’ous era més vell, els ous més joves madurarien i es desenvoluparien molt més ràpid si se’ls apropava. Tanmateix, si la diferència d’edat entre els dos conjunts era massa gran, el científic va descobrir que el conjunt més jove experimentaria més taxa de mort, deformitats i retard en el desenvolupament.

Aquesta manera de pensar sobre la vida fa que la ment del científic s’acosti a la vida d’una manera més semblant a la d’un músic que afina el seu instrument en una orquestra o un director d’orquestra que manté múltiples ones sonores a la seva ment simultàniament com una idea musical completa que és més gran que la simple suma de les seves parts. És una manera de pensar molt més natural i eficaç que l’enfocament materialista/reduccionista que avui domina a la majoria de les universitats occidentals i que tracta l’organisme com una màquina i tot plegat com una suma de parts químiques.

Un recorregut més complet d’aquests descobriments va ser presentat en una conferència del 2013 presentada per aquest autor, que es pot veure completa aquí.

La investigació de Montagnier sota una nova llum

Tornant una vegada més a Luc Montagnier amb una apreciació renovada de la llarga onada de tradició científica de la qual forma part, podem apreciar algunes de les conclusions que ha tret de propietats sovint ignorades però completament verificables de les ones de llum, l’aigua estructurada, els bacteris i l’ADN, que poden fer que redefinim per sempre la nostra comprensió de la “vida”, la “malaltia” i la “medicina”. Aquest exercici possiblement ens farà apreciar la importància d’un programa internacional de xoc a la recerca de la biofísica òptica i la teràpia d’ones de llum/interferències per tractar les malalties que assolen la humanitat, inclosa la COVID-19.

En una entrevista del 2011, el Dr. Montagnier va recapitular les conseqüències dels seus descobriments:

“L’existència d’un senyal harmònic que emana de l’ADN pot ajudar a resoldre qüestions de fa molt de temps sobre el desenvolupament cel·lular, per exemple com l’embrió és capaç de fer les seves múltiples transformacions, com si fos guiat per un camp extern. Si l’ADN pot comunicar la seva informació essencial a l’aigua per radiofreqüència, aleshores existiran estructures no materials en l’entorn aquós de l’organisme viu, algunes de les quals oculten senyals de malaltia i d’altres participen en el desenvolupament saludable de l’organisme.”

Amb aquestes idees al cap, Montagnier va descobrir que moltes de les freqüències de les emissions electromagnètiques d’una àmplia varietat d’ADN microbià també es troben als plasmes sanguinis dels pacients que pateixen grip A, hepatitis C i fins i tot moltes malalties neurològiques que no solen considerar-se influenciades pels bacteris, com el Parkinson, l’esclerosi múltiple, l’artritis reumatoide i l’Alzheimer. Els darrers anys, els equips de Montagnier fins i tot han trobat certs senyals en els plasmes sanguinis de persones amb autisme i diverses varietats de càncer.

Més d’una dotzena de metges francesos s’han pres les idees de Montagnier prou seriosament per receptar antibiòtics per tractar l’autisme durant sis anys i, en contra de les teories convencionals, han descobert que, entre els 240 pacients tractats, 4 de cada 5 van veure com els seus símptomes retrocedien dràsticament o desapareixien del tot!

Aquests resultats impliquen novament que certes espècies de microbis emissors de llum difícils de detectar estan més a prop de la causa d’aquests mals del que la indústria farmacèutica moderna vol admetre.

Un nou àmbit de pensament: Per què les grans farmacèutiques haurien de tenir por

Com va demostrar l’experiment filmat el 2014, Montagnier va anar més enllà en demostrar que les freqüències de les emissions d’ones dins d’un filtrat ubicat en un laboratori francès poden ser gravades i enviades per correu electrònic a un altre laboratori a Itàlia, on aquest mateix enregistrament harmònic va ser infós en tubs d’aigua no emissora, cosa que va provocar que els tubs italians comencessin a emetre senyals lentament! Aquestes freqüències d’ADN van ser llavors capaces d’estructurar els tubs d’aigua italians des de la font mare a milers de quilòmetres de distància, resultant en una rèplica d’ADN 98% exacta!

Estant com estem, a la cúspide de tants avenços emocionants en la ciència mèdica, ens hauríem de preguntar: què podrien significar aquests resultats per al multimilionari complex industrial farmacèutic que es basa en mantenir el món tancat en una pràctica de medicaments químics i vaccins?

En aquest sentit, Montagnier va afirmar:

“El dia que admetem que els senyals poden tenir efectes tangibles, els utilitzarem. A partir d’aquell moment podrem tractar els pacients amb ones. Per tant, és un nou domini de la medicina que a la gent li fa por, és clar. Sobretot a la indústria farmacèutica… un dia podrem tractar els càncers amb ones de freqüència”.

L’amic i col·laborador de Montagnier, Marc Henry, professor de Química i Mecànica Quàntica a la Universitat d’Estrasburg, va declarar:

“Si tractem amb freqüències i no amb medicaments, resulta extremadament rendible pel que fa a la quantitat de diners que es gasten. Gastem molts diners per trobar les freqüències, però un cop trobades, no costa res el tractament”.

Tant si s’ha produït en un laboratori, com afirma Montagnier, com si ha aparegut de forma natural, com afirmen la revista Nature, Bill Gates i el Dr. Fauci, el fet és que l’actual pandèmia de coronavirus ha accelerat el col·lapse del sistema financer mundial i ha obligat els líders del món a debatre la realitat d’un nou paradigma necessari i un nou ordre econòmic mundial. Cal veure si aquest nou sistema serà impulsat pels càrtels farmacèutics i els financers que dirigeixen la política sanitària mundial o si serà impulsat pels Estats nació que configurin els termes d’aquest nou sistema al voltant de les necessitats humanes.

Si els estats nació aconsegueixen mantenir-se al seient del conductor d’aquest nou sistema, llavors haurà de ser impulsat per certs principis fonamentals d’assistència sanitària per a tothom, la reforma de la pràctica de la ciència i una reforma política/econòmica més àmplia en què el caràcter sagrat de la vida humana se situï per damunt de totes les consideracions de benefici monetari. En aquest sentit, aquests programes de xoc en projectes a llarg termini en la ciència espacial, la defensa contra els asteroides i el desenvolupament de la Lluna/Mart seran tan necessaris en l’àmbit astrofísic com els programes de xoc en l’energia de fusió ho seran a nivell atòmic. Unint ambdós mons, hi ha el domini de les ciències de la vida que travessa les propietats electromagnètiques dels àtoms, les cèl·lules i l’ADN amb les propietats electromagnètiques a gran escala de la Terra, el Sol i la galàxia en conjunt.

Podeu contactar amb l’autor a matt.ehret@tutamail.com

Font: Rising Tide Foundation

Luc Montagnier a Milà el 15 de gener d'enguany