L’economia de l’opi a l’Afganistan és una operació multimilionària que té un impacte directe en l’augment de l’addicció a l’heroïna als Estats Units.

Tot i que el president Trump ha anunciat la retirada de les tropes estatunidenques, el comerç de l’opi afganès segueix florint. Està protegit per les forces d’ocupació dels Estats Units i l’OTAN a través d’un nexe de poderosos interessos financers i criminals.

El 2004, el producte del tràfic d’heroïna afganès va produir uns ingressos mundials de l’ordre dels 90.000 milions de dòlars. Aquesta estimació es va basar en les vendes al detall corresponents a una oferta total de l’ordre de 340.000 kg d’heroïna pura (corresponents a les 3.400 tones de producció de l’opi de l’Afganistan, vegeu Michel Chossudovsky, America’s War on Terrorism, capítol 16, Global Research, Montreal 2005).

En l’actualitat, una estimació aproximada basada en els preus al detall dels Estats Units suggereix que el mercat mundial de l’heroïna està per sobre dels 500.000 milions de dòlars. Aquest augment de diversos milers de milions de dòlars és el resultat d’un augment significatiu en el volum de les transaccions d’heroïna a tot el món, juntament amb un augment moderat dels preus al detall.

Segons les dades més recents de l’ONUDD (Oficina de Nacions Unides contra la Droga i el Delicte) el 2017, la producció d’opi a l’Afganistan és de l’ordre de 9.000 tones mètriques, cosa que, després del seu processament i transformació, equival aproximadament a 900.000 quilograms d’heroïna pura.

Amb l’augment de l’addicció a l’heroïna des del 2001, el preu al detall de l’heroïna ha augmentat. Segons la intel·ligència de la DEA (Administració estatunidenca per al Control de Drogues), un gram d’heroïna pura es venia el desembre del 2016 en el mercat nacional dels Estats Units a 902 dòlars per gram.

El comerç de l’heroïna és colossal: un gram d’heroïna pura que es ven a 902 dòlars equival a gairebé un milió de dòlars per quilo (902.000 dòlars) (vegeu el quadre que figura a continuació).

Retrocedim a 2000-2001

L’any 2000, el govern talibà, amb el suport de les Nacions Unides, va implementar un reeixit programa d’eradicació de drogues, que va ser presentat a l’Assemblea General de l’ONU el 12 d’octubre de 2001, tot just una setmana després de l’inici de la invasió dels Estats Units i l’OTAN. La producció de l’opi s’havia esfondrat un 94%.

El 2001, la producció de l’opi s’havia reduït de 3.300 tones l’any 2000 a 185 tones (vegeu les observacions en nom del director executiu de l’ONUDD davant l’Assemblea General de Nacions Unides, octubre de 2001, extracte que figura a continuació).

La guerra contra l’Afganistan liderada pels Estats Units i l’OTAN va servir per restaurar el comerç il·lícit d’heroïna

El programa d’eradicació de drogues del govern afganès va ser derogat. La guerra del 2001 contra l’Afganistan va servir per restaurar i impulsar el multimilionari tràfic de drogues. També ha contribuït a l’augment de l’addicció a l’heroïna als Estats Units.

La producció d’opi havia disminuït en més d’un 90% el 2001 com a resultat del programa d’eradicació de drogues del govern talibà.

Immediatament després de la invasió (7 d’octubre de 2001) i l’ocupació de l’Afganistan per les tropes dels Estats Units i l’OTAN, la producció d’opi va recuperar els seus nivells històrics.

De fet, l’augment de la producció d’opi va coincidir amb l’atac de l’operació militar dirigida pels Estats Units i la caiguda del règim talibà. D’octubre a desembre del 2001, els agricultors van començar a replantar rosella de forma extensiva (vegeu Michel Chossudovsky, op. cit.).

Des del 2001, segons l’ONUDD, la producció d’opi s’ha multiplicat per 50, arribant a les 9.000 tones mètriques el 2017 (veure figura 1 a baix).

Addicció a l’heroïna als Estats Units

Des de 2001, el consum d’heroïna als Estats Units s’ha multiplicat per més de 20. Els informes dels mitjans de comunicació rarament informen de com el dramàtic augment de la “oferta d’heroïna” mundial ha contribuït a la “demanda” a nivell minorista .

El 2001 hi havia 189.000 consumidors d’heroïna als Estats Units, abans de la invasió de l’Afganistan pels Estats Units i l’OTAN. El 2012-13 hi havia 3,8 milions de consumidors d’heroïna als Estats Units, segons un estudi de l’Escola de Salut Pública Mailman de la Universitat de Columbia. Extrapolant les xifres corresponents a 2012-2013 (vegeu el gràfic que figura a continuació), es pot confirmar raonablement que el nombre de consumidors d’heroïna en l’actualitat (inclosos els addictes i els consumidors ocasionals) supera amb escreix els quatre milions.

El 2001, 1.779 estatunidencs van morir com a resultat d’una sobredosi d’heroïna. El 2016, el nombre d’estatunidencs morts com a resultat de l’addicció a l’heroïna va augmentar a 15.446 (vegeu el gràfic següent).

“La meva administració està compromesa amb la lluita contra l’epidèmia de drogues”, diu Donald Trump.

Aquestes vides haurien estat salvades si els Estats Units i els seus aliats de l’OTAN NO haguessin envaït i ocupat l’Afganistan el 2001.

El primer que van fer va ser soscavar el programa d’eradicació de drogues, restaurar l’economia de l’opi i el comerç de drogues.

 

La producció d’opi s’ha multiplicat per 50 en relació al 2001 (després del programa d’eradicació de drogues del govern afganès). El 2001, les superfícies de cultiu d’opi es van reduir a 8.000 hectàrees (185 tones mètriques d’opi).

Segons l’ONUDD, l’Afganistan produeix (2007) el 93% dels “opiacis no farmacèutics” il·legals, és a dir, heroïna.

L’Estudi sobre l’opi a l’Afganistan del 2017 (publicat el maig del 2018 per l’ONUDD) confirma que les superfícies agrícoles assignades a l’opi són de l’ordre de 328.000 hectàrees i que la producció d’opi supera les 9.000 tones.

La guerra és bona per als negocis. Ha contribuït a impulsar el consum d’heroïna. L’economia de l’opi afganesa alimenta un lucratiu comerç de narcòtics i blanqueig de diners.

Cal assenyalar que el 2010 l’ONUDD va modificar els conceptes i les xifres sobre les vendes d’opi i la producció d’heroïna, com dictamina l’Observatori Europeu de les Drogues i les Toxicomanies (OEDT).

“L’ONUDD estima que una gran proporció de la collita d’opi afganesa no es transforma en heroïna o morfina” (ONUDD, 2010a)… EU drug markets report: a strategic analysis, OEDT, Lisboa, gener del 2013, èmfasi afegit.

El que ha fet aquesta nova metodologia és ofuscar la mida i la naturalesa criminal del narcotràfic afganès, insinuant –sense proves– que fins a un 20% de l’opi afganès ja no es canalitza cap al mercat il·legal d’heroïna.

Més de mig bilió de dòlars

Els beneficis s’obtenen en gran mesura a nivell dels mercats internacionals majoristes i minoristes d’heroïna, així com en el procés de blanqueig de diners en les institucions bancàries occidentals, una qüestió que no aborda l’ONUDD amb seu a Viena.

El valor monetari mundial del mercat d’heroïna (que està protegit per grups poderosos) és colossal.

Estimació

El preu al detall de l’heroïna (venuda per gram) pot variar dràsticament d’un país a un altre, també depèn del percentatge d’heroïna pura. Això no facilita el procés d’estimació del valor monetari del comerç mundial d’heroïna.

Els preus al detall registrats de l’heroïna amb un baix nivell de puresa s’han de convertir a un valor en dòlars que correspongui a l’heroïna pura.

El que es ven al carrer sol tenir un baix percentatge d’heroïna pura. El procés d’estimació requereix transformar els preus al nivell del carrer en el que la DEA anomena preu de l’heroïna per gram pur (PPG).

D’una tona d’opi es poden produir 100 quilos d’heroïna pura. Els preus al detall de l’heroïna als Estats Units (amb un baix nivell de puresa) eren, segons l’ONUDD (2012), de l’ordre de 172 dòlars per gram (és a dir, 17.200 dòlars per quilo).

No obstant això, el preu estimat per gram d’heroïna pura és considerablement més alt.

El desembre del 2016, el preu de l’heroïna per gram pur (PPG) era de l’ordre de 902 dòlars als Estats Units, segons la intel·ligència de la DEA, és a dir, 90.200 dòlars el quilo.

Preus més alts de l’heroïna al Regne Unit

Al Regne Unit, que és el punt d’entrada de l’heroïna afganesa al mercat de la UE, el preu al detall registrat (segons una estimació del 2015) és substancialment superior a l’estimat per al mercat estatunidenc per la DEA:

“Un quilo importat [d’heroïna] tallat al 25% de puresa al carrer proporciona suficient matèria primera per a 16.000 transaccions individuals a 10 lliures cadascuna, cosa que eleva els guanys a 160.000 lliures [per quilo].” (The Guardian, 20 de desembre de 2015)

Estimació aproximada del valor monetari del mercat mundial d’heroïna de l’Afganistan

Segons l’ONUDD, entre 7.600 i 7.900 tones d’opi estaven disponibles per a la producció i exportació d’heroïna (d’un total de 9.000 a 9.300 tones mètriques). Segons l’ONUDD, aproximadament la meitat de l’opi es transforma en heroïna a l’Afganistan.

El valor monetari mundial de l’heroïna pot estimar-se aproximadament utilitzant el mesurament del PPG equivalent al preu de l’heroïna pura de 902 dòlars per quilogram als Estats Units (desembre de 2016, DEA) i la producció (inferior) de 790.000 kg d’heroïna pura (estimada per l’ONUDD).

Fent servir el preu al detall equivalent al de l’heroïna pura (DEA), el valor monetari global generat pel comerç afganès d’heroïna (2017) és de l’ordre de 712.580 milions de dòlars (712.580.000.000), una quantitat equivalent al pressupost de defensa dels Estats Units.

Aquesta és una estimació conservadora basada en l’adopció de la “xifra més baixa” de 7900 tones mètriques (2017) (recomanada per la metodologia de l’ONUDD, que és arbitrària i qüestionable, veure a dalt).

Si haguéssim basat el càlcul en la producció total d’opi, que supera les 9000 tones mètriques (2017), el valor monetari mundial del mercat d’heroïna hauria estat superior a 800.000 milions de dòlars. Cal esmentar també que aquesta estimació es basa únicament en el preu de l’heroïna pura (DEA) als Estats Units.

L’agost del 2018, el president Trump va signar la Llei d’Autorització de la Defensa Nacional de 2019, “que autoritza un pressupost de 717.000 milions de dòlars [per a la defensa]”, només uns pocs milions de dòlars per sobre del valor monetari mundial estimat del mercat d’heroïna afganès.

El valor monetari global del mercat d’heroïna és de la mateixa magnitud que el pressupost de defensa dels Estats Units.

No cal dir que el Pentàgon, per no parlar de la CIA que va llançar l’economia de l’opi a l’Afganistan a finals de la dècada de 1970, té la intenció de protegir aquesta indústria multimilionària. Els guanys del narcotràfic afganès es van utilitzar inicialment per finançar el reclutament de mercenaris mujahidins d’Al-Qaida per lluitar a la guerra entre la Unió Soviètica i l’Afganistan.

Font original: Global Research