En vigílies de la votació del Certificat Verd Europeu (passaport de vacunes) al Parlament Europeu el 28 d’abril, els experts adverteixen que els símptomes cardinals de la trombosi del si venós cerebral (TSVC) dominen la llista de reaccions adverses als vaccins de la COVID -19.

A l’atenció personal i urgent dEmer Cooke, director executiu de l’Agència Europea del Medicament.

NOMÉS PER CORREU ELECTRÒNIC

Benvolguts senyores i senyors

L’Agència Europea del Medicament i les persones que treballen per a aquest organisme regulador, del qual vostè n’és director executiu, van ser avisades per Doctors for Covid Ethics l’1 d’abril del 2021.

Prenem nota dels vostres reiterats comunicats a la premsa des d’aquesta data.

La nostra preocupació pels vaccins genètics no es limita al d’Astra-Zeneca, sinó a tots els vaccins genètics de la COVID-19, és a dir, els d’Astra-Zeneca, Pfizer, Moderna i Johnson & Johnson.

1a. La nostra major preocupació pel que fa a TOTS els vaccins de base genètica és que vostè transmet la impressió que la trombosi del si venós cerebral (TSVC) és un esdeveniment advers molt rar. De fet, probablement sigui el contrari. Els símptomes cardinals de la TSVC dominen la llista de reaccions adverses:

– mal de cap punxant

– nàusees i vòmits

– alteració de la consciència

– alteració de la parla

– alteració de la visió

– problemes d’audició

– paràlisi de diversos graus en diverses localitzacions

– pèrdua de control motor (fins i tot una pèrdua tan greu que les víctimes imiten els símptomes de la Malaltia de Huntington).

És imperatiu que es presti una atenció mèdica adequada a tota persona que presenti algun dels símptomes esmentats.

És deure irrenunciable de l’Agència Europea del Medicament difondre la informació anterior entre els metges i les autoritats responsables.

1b. Una altra greu preocupació és que la formació de “coàguls” perifèrics no és al·ludida per vostès en absolut.

És evident que la formació de “coàguls” a les venes profundes de les cames i els braços pot conduir a una embòlia pulmonar potencialment mortal.

1c. A més, la formació de trombes als petits vasos dels pulmons pot donar lloc a un quadre clínic semblant a una pneumònia atípica.

1d. A més, és de vital importància comprendre que qualsevol dels casos 1a, 1b, 1c o qualsevol combinació d’ells pot conduir, a través del consum de factors de coagulació, al quadre clínic de la coagulació intravascular disseminada (CID), que es caracteritza per hemorràgies massives a la pell i a d’altres òrgans del cos.

És imperatiu que es cerquin activament tots els diagnòstics anteriors i que tots els casos que presentin símptomes consistents amb qualsevol d’aquests diagnòstics es registrin adequadament com a esdeveniments adversos relacionats amb el vaccí.

1e. A més, els efectes adversos a llarg termini, en particular el perill de potenciació inmunodependent de la malaltia i els efectes adversos dels vaccins posteriors, són impossibles de predir.

L’Agència Europea del Medicament, com a reguladora dels vaccins per a gairebé 450 milions de persones als 27 estats membres de la Unió Europea, ha d’informar el públic i les autoritats pertinents sobre aquest tema de profunda importància.

2. Creiem que el nombre de morts degudes als vaccins genètics que vostès han admès públicament no és més que un petit percentatge del nombre real de morts degudes als vaccins genètics.

3. Pel que fa a això darrer, sospitem que els certificats de defunció es falsifiquen, ja sigui de forma voluntària o involuntària, especialment quan

4. no es realitzen autòpsies i

5. quan les “lleis” relatives a la incineració (que constitueix una destrucció de proves en el context actual de comissió de grans crims) s’han relaxat perillosament (3, 4 i 5 segons la Llei del Coronavirus del 2020 i la legislació equivalent arreu del món) i

6. en particular, en vista del silenci eixordador sobre els punts 3, 4 i 5 dels forenses i patòlegs d’arreu del món.

Comprendrà que aquest còctel potencialment letal és de la major importància, particularment en vista de les nombroses i greus mesures coercitives que s’estan emprant sobre poblacions psicològicament traumatitzades arreu del món perquè rebin vaccins basats en gens que no són segurs, que no són efectius i que no són necessaris.

Ja l’hem informat de les múltiples i greus violacions del Codi de Nuremberg en matèria d’experimentació mèdica amb éssers humans.

Amb aquests antecedents, li demanem que reveli totes les dades que tingui i/o pugui obtenir sobre:

1) Els efectes dels vaccins genètics en la fertilitat de les dones en edat fèrtil i dels homes.

2) El nombre d’incineracions realitzades des del 8 de desembre del 2020 i el nombre d’enterraments des del 8 de desembre del 2020 de les persones registrades com a mortes per COVID-19 en els seus certificats de defunció, no necessàriament a la Unió Europea.

3) La justificació mèdica perquè l’interval entre les dues injeccions de Pfizer s’hagi augmentat sobtadament de 3 a 12 setmanes, tot i les protestes de Pfizer que només disposaven de dades per a un interval de tres setmanes.

4) La justificació mèdica per “barrejar i combinar” diferents vaccins basats en gens.

5) La justificació mèdica per privar els receptors dels vaccins de base genètica, en almenys un estat membre de la Unió Europea, de saber quin vaccí de base genètica han rebut.

Esperem la seva resposta.

Ens reservem el dret de publicar aquesta comunicació per correu electrònic en qualsevol moment.

Aquest correu electrònic està copiat a l’advocat Reiner Fuellmich i a d’altres advocats, a Charles Michel, president del Consell d’Europa, a Ursula von der Leyen, presidenta de la Comissió Europea, i a cinc membres del seu personal.

Atentament,

Doctors for Covid Ethics

Font: Doctors for Covid Ethics