Re: El Passaport de vacunes requereix un debat, no una adopció d’emergència, COM 2021 130

Us escrivim per oposar-nos a l’adopció per part del Parlament del “Passaport de vacunes” (Certificat Verd Digital, introduït el 17 de març de 2021 amb la proposta #COM 2021 130) sense un debat profund i vigorós. Tot i que la intenció del Passaport de vacunes és facilitar els viatges durant la pandèmia de la COVID-19, ens temem que farà exactament el contrari: ofegarà els viatges i la interacció humana.

Ens preocupa enormement que la normativa proposada afecti tots els viatges a la zona Schengen, tant per als ciutadans europeus com per als altres, exigint a les persones que demostrin haver rebut una vacuna experimental o haver-se sotmès a proves experimentals.

La premissa de la proposta és que evitarà la transmissió del SARS-Cov-2, però s’assenta sobre un terreny científic i jurídic poc sòlid, i requereix un debat en profunditat per les raons que s’enumeren a continuació.

  1. No hi ha proves que la vacunació bloquegi la transmissió del SARS-CoV-2.

L’Agència Europea del Medicament (EMA) ha declarat en repetides ocasions que no hi ha dades que demostrin que les vacunes contra la COVID-19 bloquegin la transmissió del coronavirus. Per aquest motiu, les persones vacunades han de seguir mantenint el distanciament social i l’ús de mascaretes.

Encara que l’EMA espera que les vacunes redueixin la COVID, pot passar el contrari; la vacunació massiva pot augmentar la propagació de la malaltia. Aquest va ser el cas de la vacuna Dengvaxia a Filipines, com va detallar la Cimera de Seguretat de les Vacunes de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) el 2019. Científics independents que avaluen els resultats a Israel i el Regne Unit qüestionen l’èxit de la vacunació massiva. Com que els coronavirus muten constantment, l’eficàcia d’aquestes noves vacunes contra les noves variants és dubtosa.

  1. Les proves PCR són mesures de salut pública poc fiables.

Tot i que les proves PCR poden diagnosticar una persona malalta en un curt espai de temps, no tenen gairebé cap rellevància per a aquells que no mostren símptomes de la malaltia. Els resultats positius de les proves PCR no confirmen la malaltia o el contagi i moltes donen lloc a “falsos positius”.

Una revisió recent a la revista mèdica The Lancet ha estimat que l’aïllament dels casos de falsos positius és “una pèrdua neta per al benestar sanitari, social i econòmic de les comunitats” i ha conclòs que “les proves PCR no són, per tant, el patró d’or apropiat per avaluar una prova de salut pública del   SARS-CoV-2”.

El gener del 2021, l’OMS va publicar noves orientacions sobre les proves PCR, advertint també del perill dels falsos positius: “a mesura que la incidència de la malaltia disminueix, el risc de falsos positius augmenta”.

Els estats membres haurien de deixar de fer proves a persones sanes i utilitzar aquests recursos per al tractament.

  1. El Passaport Digital és jurídicament desproporcionat.

La normativa proposada vulnera drets humans fonamentals, com el dret a viatjar, a reunir-se, a la intimitat, a la consciència i al consentiment lliure i informat. Estudis científics recents llancen seriosos dubtes sobre l’eficàcia de les mesures draconianes per a limitar la propagació de la malaltia, incloses les restriccions de viatge i les mesures de confinament.

L’aplicació del “Passaport de vacunes” requerirà enormes recursos sense una expectativa d’èxit ben fundada. La inversió en hospitals i la protecció de les persones de risc seria més eficaç i econòmica. Com a mínim, és absolutament necessària una anàlisi de costos i beneficis i un debat.

  1. El Parlament Europeu ha d’aplicar el principi de precaució.

Les vacunes COVID-19 només han rebut una aprovació condicional; els assaigs clínics no es completaran fins d’aquí a uns mesos o anys. Exigir que els ciutadans i visitants de la Unió Europea se sotmetin a productes mèdics experimentals per exercir els seus drets fonamentals viola el principi de precaució consagrat en l’article 191 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea.

Es desconeix com afectaran aquestes vacunes a les persones els propers mesos o anys. El risc de Potenciació Dependent d’Anticossos (ADE) és real, és a dir, que els individus vacunats exposats a noves soques virals poden tenir un major risc en comparació amb els qui no han estat vacunats. Aquest risc potencialment letal és ben conegut pels experts en vacunes i és una de les principals raons per les quals els fabricants de vacunes es neguen a acceptar la responsabilitat de futures lesions i morts.

Diverses de les vacunes COVID-19 es basen en una nova tecnologia genètica mai utilitzada abans en individus sans. Els fabricants van deixar de banda els riscos de modificar el genoma humà i desencadenar malalties autoimmunes en la precipitada carrera per llançar les vacunes. El 15 de juliol de 2020, el Parlament Europeu va votar a favor de renunciar a l’avaluació de riscos d’aquestes vacunes en virtut del Reglament sobre Organismes Genèticament Modificats (OGM). Destacats científics i metges han abordat recentment aquestes preocupacions en una carta oberta a l’EMA. Cal estudiar més l’impacte d’aquestes teràpies genètiques abans de fer-les obligatòries.

  1. Els fabricants de vacunes no en garanteixen l’eficàcia ni la seguretat.

Esteemed Belgium lawyers ha conclòs recentment que la Comissió Europea va concedir exempcions invàlides de responsabilitat i garantia als fabricants de la vacuna COVID-19. Atesa la manca de proves de seguretat o eficàcia, els fabricants es neguen, com és lògic, a garantir-ne cap. Els Estats membres, i en última instància l’electorat, suportaran la càrrega de compensar i atendre les víctimes de les lesions causades per les vacunes.

  1. Garantia inadequada de privacitat de les dades.

Tot i que el reglament proposat afirma que els Estats membres han de protegir les dades mèdiques, hi ha poques garanties d’aquesta protecció. Aquestes dades mèdiques poden ser utilitzades per discriminar les persones en violació dels drets i llibertats fonamentals.

  1. Risc de substitució de tipus i de mutació viral.

La vacunació massiva amb vacunes imperfectes –i cap de les vacunes disponibles és perfecta– pot conduir a la substitució de tipus i a la mutació viral. És molt possible que siguin els individus vacunats, i no els no vacunats, els qui presentin el major risc de nous tipus més virulents d’infecció per coronavirus. L’exemple clàssic d’aquest tipus de substitució de tipus es va produir amb l’ús generalitzat de la vacuna contra la tos ferina, que va donar lloc a noves mutacions virals que la vacuna existent no va bloquejar. En altres paraules, no està clar que la vacunació massiva hagi de posar fi a la crisi del coronavirus.

  1. Risc que els Passaports de vacunes es converteixin en permanents sense la deguda consideració.

Tot i que el Parlament considera la regulació del Passaport de vacunes com una mesura temporal, és poc probable que sigui així. Aquest tipus de restriccions solen convertir-se en permanents, cosa que fa més important la necessitat d’un debat sòlid. Podrien exigir-se més vacunes en el marc del Passaport Digital en una data posterior? Per què el director general de l’Organització Mundial de la Salut ha de tenir la facultat de prendre decisions al respecte? Les implicacions a llarg termini del Passaport de vacunes requereixen una deliberació.

  1. El Parlament Europeu ha de defensar els valors democràtics.

Massa sovint, des del començament de la pandèmia del coronavirus, els números han governat en lloc de l’estat de dret. Petits grups d’experts que interpreten les xifres han establert la política en lloc de les legislatures democràtiques i la societat civil. Els números i els estudis s’adapten massa sovint per servir als qui els produeixen. Europa no pot prosperar si es basa en models matemàtics en detriment dels models humans. El Parlament té la missió de defensar els valors democràtics.

***

Els preguem que tinguin en compte aquests punts i que exigeixin un debat i una anàlisi oberts abans de prendre noves mesures en relació amb el Passaport de vacunes.

Els ciutadans d’Europa i del món els observen: la nostra llibertat i seguretat estan a les seves mans. No ens defraudin. No posin en perill el futur de la Unió Europea profanant un dels seus principis més fonamentals: la lliure circulació dins de l’Espai Schengen.

Atentament,

Robert F. Kennedy, Jr.
President de Children ‘s Health Defense

Font: Children ‘s Health Defense