PRIMER.- Del que s’ha actuat fins al dia d’avui es desprenen indicis racionals i fonamentats que, a partir del  mes d’octubre de 1990, un grup d’estructura político-militar, fortament armat i organitzat, va iniciar una sèrie d’activitats de caràcter criminal, començant a realizar-les des d’Uganda en el territori de Rwanda.

En els seus primers quatre anys, va realitzar diferents accions organitzades i sistemàtiques tendents a l’eliminació de població civil, tant a través de l’inici de les hostilitats bèl·liques enfront de l’exèrcit ruandès com en la realització d’actes terroristes de diferent magnitud i intensitat executades al territori de Rwanda, fonamentalment a la seva zona nord i centre, i tot això sota un comandament estructurat, estable, estratègicament organitzat i fortament organitzat.