Els anuncis electorals del Partit Popular afirmen que el Govern de l’Estat ha creat dos milions de llocs de treball en dos anys. És una publicitat enganyosa, o més ben dit falsa, per quan s’intenta manipular la societat. És veritat que el nombre d’aturats registrats ha disminuït en 270.000 persones des de desembre de 2011, just després que el PP arribàs al poder. Però, també és veritat que la població de l’Estat espanyol ha passat de 47.190.493 habitants a 46.439.864 en el mateix període de temps. Més de 750.000 persones han abandonat Espanya per cercar-se la vida a un altre país, sense comptar els qui han renunciat a trobar feina a través de les oficines d’ocupació i que, per tant, han deixat de figurar en les llistes de l’atur. 

Si les dades de l’atur permeten distintes interpretacions, hi ha una dada més objectiva per mesurar l’evolució del mercat de treball: els afiliats a la Seguretat Social. Tornant al desembre de 2011, els afiliats eren 17.229.922. Doncs bé, a principis de desembre d’enguany, després de quatre anys de govern del PP, els afiliats a la Seguretat Social són 17.223.086. No sols no s’han creat dos milions de llocs de feina, sinó que se n’han perdut 6.836.

Hem de tenir en compte, a més, que, gràcies a la reforma laboral, ha augmentat la precarietat i s’ha reduït sensiblement la mitjana salarial. A menys salaris, menys cotitzacions, és de sentit comú! De fet, la recaptació de la Seguretat Social per les cotitzacions ha disminuït considerablement respecte el 2011. Així, el 2012 (any en que entrà en vigor la reforma laboral), les cotitzacions caigueren 4.500 milions, i la caiguda es va mantenir el 2013 i el 2014 en què la Seguretat Social recaptà 5.500 milions manco que el 2011.

Una dada encara més preocupant és la reducció del Fons de Reserva de la Seguretat Social que ha passat de 66.815 milions el 2011 a 41.634 milions l’any 2.015. Quasi un 40 per cent menys. Una altra legislatura com aquesta i ens quedarem sense reserves per a les pensions. Rajoy, que es presenta com el paradigma del sentit comú i de la prudència, ha trencat la guardiola sense cap mania.

Però, això no és tot, perquè el Deute Públic ha passat de 743.531 milions el 2011 a 1’062 bilions l’any 2015. En altres paraules, hem passat de deure el 69% del Producte Interior Brut a deure el 99%. Rajoy que havia de reduir el deute de l’Estat, l’ha incrementat un 30% només en quatre anys.

Com a resultat, els ciutadans de l’Estat espanyol, avui, estan més endeutats i són més pobres que fa quatre anys. Concretament, el PIB per càpita, en quatre anys, ha passat de 23.005 euros a 22.780. Aquest és el miracle econòmic. Aquestes són les magnífiques xifres macroeconòmiques de què braveja el candidat a la presidència, Mariano Rajoy. Un suspens en totes les àrees. I sort que el turisme ha crescut espectacularment els darrers anys, més per causa dels conflictes que pateixen els nostres competidors que no per la bona gestió del Govern o dels empresaris d’hoteleria.

En definitiva, Rajoy ha fet tot el contrari d’allò que havia promès i del que acusa als seus adversaris: ha augmentat el deute, ha saquejat el Fons de Reserva de les Pensions, no ha creat cap lloc de feina nou, ha empobrit els ciutadans més desafavorits, ha retallat els serveis públics i, com a pecat màxim d’un defensor del liberalisme econòmic, ha pujat els imposts. Bon bagatge per afrontar la revàlida del proper 20 de desembre.

Bones festes.