Comunicat de premsa

En ocasió de la solemne missa celebrada a Kigali el 6 de desembre de 2020 pel nou cardenal ruandès Sa Eminència Antoine Kambanda, el Papa Francesc va lliurar un missatge a les autoritats polítiques, civils i militars ruandeses a través de la veu del nunci apostòlic a Rwanda, l’arquebisbe Andrjez JOZWOWICZ.

El missatge se centra en els següents punts:

  1. El Papa anima l’Església i tota la societat ruandesa a fer de Rwanda una llar millor, comuna a tots els ruandesos, a través del procés de guarició per mitjà del perdó i la reconciliació.
  2. El Papa Francesc demana una solidaritat que presti més atenció als més necessitats: els pobres i els socialment rebutjats.
  3. El Papa Francesc advoca per mètodes de convivència que tendeixin a convèncer i persuadir més que a imposar.
  4. Fa una crida a les autoritats perquè defensin la població amb valentia i competència, seguint l’exemple d’un bon pare.
  5. Per acabar, el Papa recomana construir una societat ruandesa que sigui un exemple de fraternitat i solidaritat, i que prepari els joves i les generacions futures.

Fent-ho així, el Papa Francesc reconeix implícitament que a Rwanda:

  1. La veritable reconciliació encara no s’ha aconseguit.
  2. Hi ha enormes desigualtats d’ingressos entre una elit rica i la majoria empobrida dels ciutadans.
  3. La il·lusió de pau social és falsa perquè s’imposa.
  4. Només una societat basada en la fraternitat, la solidaritat i oberta a la joventut és sostenible.

El partit polític FDU-Inkingi informa la gent que és solidari amb el missatge del Papa Francesc perquè està en línia amb el seu programa polític i la seva visió de la societat.

Per tal de respondre concretament aquest missatge, l’actual règim ruandès ha d’entaular lleialment un diàleg franc amb tots els components sociopolítics ruandesos, inclosa l’oposició política amb base a l’estranger. Aquest diàleg és una condició prèvia necessària per a una autèntica reconciliació del poble ruandès, la pau dels cors i la prosperitat per a tothom.

El règim actual, dominat per l’FPR, ha d’anar més enllà, renunciar als seus mètodes dictatorials i protegir tothom dels abusos de les forces de seguretat, inclosos els assassinats, les desaparicions forçoses, la tortura, l’espoli i la discriminació.

Al mateix temps que acull amb satisfacció la decisió de Sa Santedat el Papa Francesc d’elevar l’arquebisbe Antoine Kambanda a la dignitat de cardenal, les FDU-Inkingi esperen que pugui utilitzar l’alta autoritat moral que se li ha conferit per promoure l’adveniment d’una veritable reconciliació entre els ruandesos, així com l’establiment d’una societat més fraternal i igualitària.

Un dels principals gestos que començaria a tranquil·litzar la comunitat ruandesa seria que el cardenal Kambanda s’encarregués de que els bisbes assassinats a Gakurazo el 5 de juny de 1994 fossin dignament enterrats a les seves respectives diòcesis, com és la tradició.

El partit FDU-Inkingi agraeix a Sa Santedat el Papa Francesc el seu missatge d’esperança i li demana que faci un seguiment perquè aquest missatge arreli en els fets i en la vida quotidiana de l’Església i la societat ruandesa.

Fet a Rouen, el 29 de desembre de 2020

Théophile Mpozembizi
Comissionat d’Informació i Comunicació de les FDU-Inkingi

Font: FDU-Inkingi