El Comitè de Drets de la Dona i Igualtat de Gènere del Parlament Europeu va informar i debatre el 8 de novembre sobre la visita que una delegació del mateix Comitè va fer a Rwanda del 19 al 23 de setembre, a la qual les autoritats ruandeses li van denegar el permís per visitar la presonera política Victoire Ingabire Umuhoza.

http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20161026IPR49121/committee-on-women’s-rights-and-gender-equality-meeting-08112016-(pm)

Per sentir la traducció en castellà cal clicar al marge inferior esquerre del vídeo.

A partir de 1:19:00 es poden veure les diferents intervencions, de les quals cal destacar la de l’eurodiputada Rosa Estaràs a l’inici i a 2:01:05 responent a l’ambaixador de Rwanda davant la Unió Europea, el qual intervé a partir de 1:46:40.